"ALFA" otrzymała certyfikat "W pełni zaradni" promujący i wyrózniający pracodawców zarudniających również osoby niepełnosprawne.