Back to Top
  •  

Iso image

Polityka jakości.

P.U.P.B."ALFA" w 2004 roku podjęła działania dla wprowadzenia systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001-2001.
W marcu 2004 uchwałą zarządu na pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością powołano członka zarządu - Zygmunta Szatkowskiego.

Od 19 listopada 2004 firma posiada certyfikat wydany przez RWTUV Polska o nr AC090/320/1358/2004 zaświadczający, że P.U.P.B. ALFA spółka z o.o. wprowadziła system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001-2001. Wdrożony system jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008, w zakresie:
- wykonawstwa robót budowlanych w zakresie sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, przemysłowych oraz robót drogowych i ogólnobudowlanych
- sprzedaży materiałów instalacyjno-budowlanych

Firma co roku poddawana jest audytowi sprawdzającemu i potwierdzającemu, że w przedsiębiorstwie stosuje się system zarządzania jakością.

Cele.

1. POLITYKA JAKOŚCI

Celem Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo Produkcyjnego Budownictwa "ALFA" Sp. z o.o. jest doskonalenie jakości świadczonych usług w zakresie wykonawstwa a także sprzedaż materiałów budowlanych i instalacyjnych.

Chcemy osiągnąć pozycję lidera na lokalnym rynku w zakresie podstawowych naszych usług.

Zadowolenie klienta stanowi miarę jakości naszych usług oraz cel wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością

Poprawa jakości oraz stałe doskonalenie wykonywanych usług w przedsiębiorstwie jest procesem ciągłym, w którym uczestniczy cała załoga. Podlega on nadzorowi, ocenie i korektom.

Ciągle doskonalimy skuteczność systemu zarządzania jakością.

Powyższe cele osiągamy przez:

- stosowanie nowych technologii, nowoczesnych maszyn i urządzeń w procesie wykonywania usług
- współuczestnictwo wszystkich pracowników w procesie doskonalenia jakości, podnoszenie poziomu ich wyszkolenia oraz utożsamianie pracowników z celami firmy.
- racjonalizację kosztów świadczonych usług
monitorowanie jakości świadczonych usług i reagowanie na opinię klienta

W naszych działaniach projektowych i wykonawczych kierujemy się dbałością o środowisko naturalne.

Niniejsza polityka jakości została zakomunikowana wszystkim pracownikom firmy i jest przez nich zrozumiała.