Rok zakończenia budowy

Inwestor

Zakres prac

2014

Miasto i Gmina Sztum

W ramach budowy ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III" realizowanego w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj", wykonaliśmy:

- Opracowanie projektu budowalnego wszystkich wymaganych branż (sanitarnej, elektrycznej, drogowej, automatyki),

- Opracowanie Specyfikacji Technicznych. Wyk. i Odbioru Robót.

- kolektory sanitarne grawitacyjne DE 160 PVC L=306 mb,

- kolektory ciśnieniowe o łącznej długości ponad 2 tys mb.

- studnie na ciągach grawitacyjnych 20 szt.

- studnie z automatyką pomiarową ścieków oraz przydpomowe przepompownie ścieków 12 szt.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o. o.

W ramach zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dankowo III wraz z przepompownią ścieków dla osiedla Dankowo I, II, ul. Młynarska w Kwidzynie i gm. Kwidzyn oraz budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków Rakowiec - Rakowice - Dankowo gm. Kwidzyn.", wykonaliśmy m.in.:

- Kolektory sanitarne tłoczne w technologii wykopu otwartego i przewiertów o łacznej długości 5517 mb,

- Studnie odpowierzające i odwadniające na rurociągach tłocznych 11 szt.

- przepompownie trzypompowe ze zbiornikami polimerobetonowymi owalnymi 2 szt.

Gmina Gardeja

Przy zadaniu inwestycyjnym ,,Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami dla bud.mieszkalnych i stacją podnoszenia ciśnienia przy ul. Skrajnej i Sportowej w Gardeii", zakres wykonywanych przez nas prac obejmował:

- budowę sieci wodociągowej o długości 1413m,

- budowę 235 m przyłączy De 25 PE,

- stację podnoszenia ciśnienia wody.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

W ramach współpracy z PSG Sp. z o.o. w 2014 roku wykonaliśmy m.in. zadanie pn. ,,Budowa gazociągu n/c dn90 wraz z przyłaczem przy ul. Krótkiej w Kwidzynie" oraz wiele przyłączeń gazowych na terenie Grudziądza, Kwidzyna oraz Malborka.

2013

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego ,,CELBUD - PRZEMYSŁÓWKA"
Sp. z o.o. w Kwidzynie

W ramach zadania inwstycyjnego ,,Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Smodlibowskiej
w Kwidzynie Zad.V"
wykonaliśmy:

- sieć kanalizacji sanitarnej PCV ?160/200 o długości 234 m,

- sieć kanalizacji deszczowej PCV ?160/200 o długości 541 m,

- sieć wodociągową PE ?63 o długości 51 m,

- drenaż opaskowy ?126/113 o długości 300m,

Gmina Susz

Zakres wykonywanych przez nas prac przy zadaniu ,,Budowa sieci kanlizacji deszczowej
w miejscowości Susz przy ul. Parkowej/Prabuckiej"
obejmował:

- kanalizację deszczową PCV ?200/500 L=81,60 m,

- kanalizację deszczową PEHD ?500 L=124,60 m,

- studnie betonowe ?1200/800 9 szt.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A

 

W ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa ul. Nowosuchostrzywskiej w Tczewie wraz
z infrastrukturą techniczną na odcinku od km0+446,74 do km 1+246,74"
wykonaliśmy:

- przbudowę sieci wodociągowej ?500/160/110 PE o długości 302,8 mb

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ,,PEC" Sp. z o.o.
w Kwidzynie

Realizowaliśmy roboty budowalne polegające na:

,,Budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych w technologii rur preizolowanych do budynków w Kwidzynie przy ulicach Górnej i Braterstwa Narodów" o długości 660 m.

oraz

,,Budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametorwych w technologii rur preizolowanych do budynków w Kwidzynie przy ulicach Piłsudskiego 3 i Hallera 32" o długości 260 m.

Polska Spółka Gazownitwa Sp. z o.o.

W ramach współpracy z PSG Sp. z o.o. w 2013 r. wykonaliśmy wiele zadań polegających na budowie sieci gazowej. Wśród nich była m.in. ,,Budowa sieci gazowej ś/c w m. Kwidzyn ul. Młynarska, Chemielna", ,,Zmiana lokalizacji stacji redukcyjno-pomiarowej w m. Tczew ul. Kołłątaja" oraz wiele przyłączy gazowych niskiego i średniego ciśnienia na terenie Kwidzyna oraz Grudziadza.

2012

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A.

W ramach zadania ,,Budowa Trasy Średnicowej Etap II - od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 Grudziądz - odcinek 3" wykonaliśmy:

- przebudowę sieci gazowej n/c ?300 stal L=48 m,

- przbudowę sieci gazowej ś/c ?250 stal L=384 m,

- przebudowę sieci gazowej ś/c ?63/90 PE L=436 m,

- przebudowę rurociągu tłocznego z rur PE ?560 L=230 m.

Przedsiębiorstwo Budowalno - Wdrożeniowe ,,INŻBUD"

ul. Budowalnych 3

86-300 Grudziądz

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Sadowo I Tuszewo w Grudziądzu - zlewnia S2 (ulice: Waryńskiego, Skrajna, Droga Przechodnia, Łyskowskiego, Kurpiowska" to zadanie inwestycyjne, w ramach którego wykonaliśmy:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 SN8 o długości 473 m,

- 11 studzien żelbetonowych.

Urząd Miasta
w Kwidzynie

W ramach inwestycji ,,Rozdział kanalizacji ogólnospławnej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Warszawskiej, 3-go Maja i Braterstwa Narodów - etap II", wykonaliśmy:

- budowę sieci kanalizacji deszczowej PCV ?200/160 oraz WIPRO ? 500/400,

- roboty drogowe - nawierzchnię asfaltową o powierzchni 324 m2

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o.

Zakres wykonywanych przez nas prac przy ,,Budowie sieci wodociągowej oraz kanlizacji sanitarnej ul. Prosta, Malborska-Furmańska w miejscowości Kwidzyn" obejmował"

- budowę kanalizacji sanitarnej PCV ?200/160 oraz PE ?90-63 PE o łącznej długości ok 1400 mb,

- budowę wodociągu PE ?225/160/110 o długości 552 mb wraz z przyłączami ?50/32 PE o długości 298 mb.

Urząd Miasta i Gminy Prabuty

W ramach zadania ,,Budowa sieci wodociagowej i sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Działkowej w Prabutach" wykonaliśmy:

- kanalizację sanitarną grawitacyjną PCV ?200/160 L=240 mb,

- sieć wodociągową PE 100 SDR 17 ?32 L= 334,80 mb,

- przyłącza wodociągowe PE 100 SDR 17 ?32 L=30,50 mb

- studnie betonowe oraz hydrant pożarowy podziemny.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego ,,CELBUD - PRZEMYSŁÓWKA"
Sp. z o.o. w Kwidzynie

Przy ,,Budowie Sali Sportowej przy ZSP nr 2 w Kwidzynie" wykonywany przez nas zakres prac dotyczył budowy:

- ponad 350 m kanalizacji deszczowej PVC ?400/150/200/160,

- ponad 250 m wodociągu PE ? 160/90/40 oraz hydrantów pożarowych i studni rewizyjnych,

- kanalizacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej oraz c.o.

Polska Spółka Gazownitwa Sp. z o.o.

W ramach współpracy z PSG Sp. z o.o. w 2012 r. pochwalić się możemy ,,Modernizacją stacji gazowej podziemnej II stopnia Q=2000Nm3/h w m. Kwidzyn ul. Mostowa dz. nr 66/5" oraz wieloma zleceniami polegającymi na budowie przyłączy gazu niskiego i średniego ciśnienia na terenie Grudziądza.

2011

Miasto i Gmina Sztum

W ramach ,,Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola" zakres wykonywanych prac obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej składajacej się z kolektorów grawitacyjnych i tłocznych wraz z przepompowniami ścieków:

- kolektor sanitarny DN 200 PCV L=1552 m,

- kolektor sanitarny DN 160 PCV L= 2269 m,

- kolektor tłoczny DN 40 PE L=142 m,

- kolektor tłoczny DN 90 PE L=87 m,

- przepompownię ścieków sanitarnych 4szt.

Urząd Miasta i Gminy

w Prabutach

Zakres rzeczowy przy ,,Budowie kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków typu BIO-Clere
w msc. Grodziec, gm. Prabuty"
, obejmował:

- kanalizację sanitarną o łącznej długości 1 520 mb,

- 32 szt. studni betonowych dn 1200,

- 35 szt. studni systemowych VAWIN,

- oczyszczalnię ścieków typu Bio-Clere.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ,,PEC" Sp. z o.o.

Wykonywaliśmy roboty budowalne polegające na ,,Budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych w technologii rur preizolowanych DN 48,3/110, 60,3/125, 76,1/140, 114,3/200, 139,7/225 na osiedlu Spółdzielcza oraz do budynku przy ul. Magazynowej 1 w Kwidzynie o łącznej długości L=589 m.

2010

Miasto i Gmina Łasin

W ramach ,,Budowa kolektorów sanitarnych ściekowych, deszczowych i sieci wodociągowej wraz
z przyłączami piaskownikiem i separatorem substancji ropopochodnych w ciągu ul. C.skłodowskiej i ul. Grudziądzkiej w Łasinie"
wykonaliśmy:

- sieć wodociągową Pe ?160 wraz z przyłączami,

- kanalizację sanitarną PCV ? 200 wraz z przyłączami,

- kanalizację deszczową PCV ? 500/315/250/200 wraz z przyłączami, studniami betonowymi oraz studzienkami rewizyjnymi,

- roboty drogowe polegające na wykonaniu drogi dojazdowej oraz ustawieniu krawężników.

 

Urząd Miasta Kwidzyn

W ramach inwestycji ,,Budowa kanalizacji deszczowej II etap ul. Chopina w Kwidzynie" zakres naszych robót obejmował wykonanie:

- kanalizacji deszczowej PVC ? 160/200/500

- studni ? 1500/1200 betonowych

2009

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Knalizacyjne Kwidzyn
Sp. z o.o.

W ramach zadania ,,Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn" wykonaliśmy:

1) ,,Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w ul. Spacerowej w Kwidzynie"

 • kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami PVC ? 200/160 mm L=354 m

 • kanalizacja deszczowa wraz z przyłączami PVC ? 630/500/315/160 mm L=610 m

 • wpusty uliczne 8 szt.

 • wodociąg PE ? 90/63/40 mm L=404 m

 • studnie betonowe ? 1500/1200 mm 22 szt.

 • studnie PCV ? 425 mm 9 szt.

 • budowa drogi o nawierzchni asfaltowej L=1500 m2

   

2) ,,Budowę kanalizacji deszczowej w miejscu istniejącego rowu przy ul. Hallera w Kwidzynie"

 • kanalizacja deszczowa PP SN ? 800/600/250/160 mm L=186,5 m

 • drenaż PEHD SN 8 ? 160 mm L=319 m

   

3) ,,Budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi oraz sieci wodociągowej
na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. 11-go Listopada w Kwidzynie"

 • kanalizacja deszczowa wraz z przyłączami PP PRAGMA ? 500/400/315/250/200/160 L=1.245,50 m

 • wodociąg wraz z przyłączami PE 80 DN 12,5 SDR 11 ? 110/90 L=933 m

 • studnie betonowe ? 1000/1200/1500 mm 38 szt.

 • zabruki asfaltowe L=1200 m2

   

4) ,,Montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe odprowadzane wylotem deszczowym nr 19 do rzeki Liwy"

 • kanalizacja deszczowa PVC-U ? 800 mm L=28 m

 • podczyszczalnia ścieków deszczowych V2B1-17 1kpl

 • separator lamelowy substancji ropopochodnych PSW 160/1600 1kpl

 • studnie ? 1500/2500 mm 13 szt.

 • droga dojazdowa z płyt JOMBA L=155 m2

 • plac manewrowy z polbruku L=203 m2

5) ,,Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Owczej w Kwidzynie"

 • kanalizacja sanitarna ? 315/250/200 L=1100 m