Back to Top
  •  

Roboty drogowo-chodnikowe

Roboty drogowe i chodnikowe oraz małą architekturę osiedlową wykonujemy od wielu lat. Na terenie miasta oraz powiatu kwidzyńskiego wybudowaliśmy wiele dróg, chodników, miejsc parkingowych i placów. Mamy szeroki dostęp do różnego rodzaju kostek polbruk oraz kostek z kamienia naturalnego.

Nie posiadamy własnej wytwórni asfaltu, więc przy budowie dróg asfaltowych współpracujemy z lokalnymi wytwórcami asfaltu.

Posiadamy specjalistyczny sprzęt i urządzenia gwarantujące wysoką jakość wykonywanych powierzchni.

Budowa sieci gazowych.

Wykonujemy sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia z rur PE (polietylenowych) o średnicach od 63 do 500 mm. Rury zgrzewamy doczołowo oraz elektrooporowo w automatach przygotowujących i rejestrujących proces zgrzewania.

Montujemy i podłączmy do sieci stacje gazowe naziemne jak i podziemne.

Wykonujemy przyłącza gazowe do obiektów.

Wieloletnia współpraca z głównym inwestorem w sieci gazowe PGNiG przyczyniła się do zdobycia doświadczenia i wysokiej jakości wykonywania robót gazowniczych

Roboty instalacyjne

Wykonujemy instalacje wewnętrzne wodne kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz wentylacyjne w budynkach mieszkalnych.

Instalacje wykonujemy z rur stalowych, miedzianych oraz tworzyw sztucznych. (PE, PVDF).

 

Montujemy również instalacje wewnętrzne w obiektach przemysłowych wykorzystując odpowiednie materiały do przesyłanego w rurach medium.

Instalujemy węzły cieplne oraz wiele innych urządzeń związanych z przesyłem mediów.

 

Uzbrojenie terenu w sieci: wod-kan. c.o.

Wykonujemy uzbrojenie terenu w sieci wodociągowe, kanalizacje sanitarne i deszczowe grawitacyjne jak i ciśnieniowe. Posiadamy wyposażenie sprzętowe umożliwiające wykonywanie sieci zarówno z rur PCV jak i PE zgrzewanych doczołowo, oraz żeliwnych i kamionkowych. Rurociąg z PE zgrzewamy do średnicy 500 mm.

WYkonujemy przewierty poziome kretem pneumatycznym o średnicy od 130-190 mm jak i wiertnicą hudrauliczną o wymiarach 110-250.

Prace wykonujemy w wykopach do 5m z oszalowaniem systemowym typu box. W razie potrzeby wykopy odwadniamy iglofiltrami.

Montujemy urządzenia wodno ściekowe jak: sepratory ścieków, przepompownie, oczyszczalnie, stacje podnoszenia ciśnienia.

Budujemy również sieci i przyłącza ciepłownicze z rur preizolowanych. Nasze wieloletnie doświadczenie gwarantuje wysoką jakość wykonania prac.