Firma brała udział w programie prewencyjnym organizowanym przez Panstwową Inspekcję Pracy pod hasłem " Bezpieczeństwo pracy w małych zakładach" . Uzyskała dyplom PIP.