Przy wsparciu środków UE-PHARE 2001 odnowiliśmy park maszynowy. Zakupiliśmy 2 koparki , 1 ładowarkę, zagęszczarkę, zestaw komputerowy.