W 2002 r. wpisani zostaliśmy do Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku pod pozycją 90877.