Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Budownictwa spółka z o.o. wpisano w Rejestrze Handlowym z datą 3 maja 1988 pod pozycją RHB-42. Firma rozpoczeła działalność z dniem 1 lipca 1988 roku. Byliśmy jedną z pierwszych spółek z o.o. na terenie Kwidzyna. Od początku istnienia specjalizujemy się w wykonywaniu robót inżynieryjnych.