Uzbrojenie terenu w sieci: wod-kan. c.o.

Wykonujemy uzbrojenie terenu w sieci wodociągowe, kanalizacje sanitarne i deszczowe grawitacyjne jak i ciśnieniowe. Posiadamy wyposażenie sprzętowe umożliwiające wykonywanie sieci zarówno z rur PCV jak i PE zgrzewanych doczołowo, oraz żeliwnych i kamionkowych. Rurociąg z PE zgrzewamy do średnicy 500 mm.

WYkonujemy przewierty poziome kretem pneumatycznym o średnicy od 130-190 mm jak i wiertnicą hudrauliczną o wymiarach 110-250.

Prace wykonujemy w wykopach do 5m z oszalowaniem systemowym typu box. W razie potrzeby wykopy odwadniamy iglofiltrami.

Montujemy urządzenia wodno ściekowe jak: sepratory ścieków, przepompownie, oczyszczalnie, stacje podnoszenia ciśnienia.

Budujemy również sieci i przyłącza ciepłownicze z rur preizolowanych. Nasze wieloletnie doświadczenie gwarantuje wysoką jakość wykonania prac.