Budowa sieci gazowych.

Wykonujemy sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia z rur PE (polietylenowych) o średnicach od 63 do 500 mm. Rury zgrzewamy doczołowo oraz elektrooporowo w automatach przygotowujących i rejestrujących proces zgrzewania.

Montujemy i podłączmy do sieci stacje gazowe naziemne jak i podziemne.

Wykonujemy przyłącza gazowe do obiektów.

Wieloletnia współpraca z głównym inwestorem w sieci gazowe PGNiG przyczyniła się do zdobycia doświadczenia i wysokiej jakości wykonywania robót gazowniczych