Polityka jakości.

P.U.P.B."ALFA" w 2004 roku podjęła działania dla wprowadzenia systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001-2001.
W marcu 2004 uchwałą zarządu na pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością powołano członka zarządu - Zygmunta Szatkowskiego.

Od 19 listopada 2004 firma posiada certyfikat wydany przez RWTUV Polska o nr AC090/320/1358/2004 zaświadczający, że P.U.P.B. ALFA spółka z o.o. wprowadziła system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001-2001. Wdrożony system jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008, w zakresie:
- wykonawstwa robót budowlanych w zakresie sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, przemysłowych oraz robót drogowych i ogólnobudowlanych
- sprzedaży materiałów instalacyjno-budowlanych

Firma co roku poddawana jest audytowi sprawdzającemu i potwierdzającemu, że w przedsiębiorstwie stosuje się system zarządzania jakością.