Cele.

1. POLITYKA JAKOŚCI

Celem Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo Produkcyjnego Budownictwa "ALFA" Sp. z o.o. jest doskonalenie jakości świadczonych usług w zakresie wykonawstwa a także sprzedaż materiałów budowlanych i instalacyjnych.

Chcemy osiągnąć pozycję lidera na lokalnym rynku w zakresie podstawowych naszych usług.

Zadowolenie klienta stanowi miarę jakości naszych usług oraz cel wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością

Poprawa jakości oraz stałe doskonalenie wykonywanych usług w przedsiębiorstwie jest procesem ciągłym, w którym uczestniczy cała załoga. Podlega on nadzorowi, ocenie i korektom.

Ciągle doskonalimy skuteczność systemu zarządzania jakością.

Powyższe cele osiągamy przez:

- stosowanie nowych technologii, nowoczesnych maszyn i urządzeń w procesie wykonywania usług
- współuczestnictwo wszystkich pracowników w procesie doskonalenia jakości, podnoszenie poziomu ich wyszkolenia oraz utożsamianie pracowników z celami firmy.
- racjonalizację kosztów świadczonych usług
monitorowanie jakości świadczonych usług i reagowanie na opinię klienta

W naszych działaniach projektowych i wykonawczych kierujemy się dbałością o środowisko naturalne.

Niniejsza polityka jakości została zakomunikowana wszystkim pracownikom firmy i jest przez nich zrozumiała.